Email hosting

Sự kiện sắp tới

Lịch Triển Lãm - Tất cả triển lãm

Rubber and Tyre Vietnam 2019

Rubber & Tyre Vietnam 2019

Triển lãm & Hội thảo Quốc tế lần thứ 7 về Máy, Thiết bị, Công Nghệ và Nguyên Phụ Liệu ngành Cao su và Săm lốp xe tại Việt Nam

26 − 28 June, 2019

Saigon Exhibition & Convention Center (SECC), Ho Chi Minh city

RUBBER & TYRE VIETNAM 2019 là Triển lãm & Hội thảo Quốc tế về Máy, Thiết bị, Công Nghệ và Nguyên Phụ Liệu ngành Cao su và Săm lốp xe tại Việt Nam. Đây là cầu nối giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng như quốc tế đầu tư vào Việt Nam, tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh và hợp tác giữa các doanh nghiệp với nhau.

Hạng mục triển lãm

Nhà sản xuất sản phẩm cao su
Nhà sản xuất săm lốp xe
Đại lý kinh doanh săm lốp xe
Nhà sản xuất máy móc
Hóa chất và chất phụ gia quá trình
Nhà sản xuất giáy dép
Trang thiết bị kiểm định
Nhà sản xuất/Cung cấp nguyên vật liệu
Xem toàn bộ nội dung

Thành phần tham quan

Các nhà sản xuất, chế biến
Người dùng đại trà
Công ty xử lý nguyên vật liệu
Các hiệp hội thương mại/Tổ chức dịch vụ
Quản lý, kỹ thuật và sản xuất bán hàng & tiếp thị và mua hàng Nhân sự từ các ngành công nghiệp
Xem toàn bộ nội dung