Email hosting

Sự kiện sắp tới

Lịch Triển Lãm - Tất cả triển lãm

Paper Vietnam

Paper Vietnam 2019

Triển lãm Quốc tế về ngành công nghiệp Giấy và Bột giấy lần thứ 8 tại Việt Nam

26 − 28 Tháng 6, 2019

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn, TP.Hồ Chí Minh

Paper Vietnam Expo- Triển lãm quốc tế về công nghiệp giấy và bột giấy là một trong những sự kiện lớn và quan trọng nhất ở Việt Nam. Với mục đích quảng bá thiết bị sản xuất giấy Việt Nam, trao đổi công nghệ và tạo mối liên kết trực tiếp giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước, chương trình đã được tổ chức thành công 6 lần từ năm 2011. Hiện tại nó đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy truyền thông và phát triển ngành công nghiệp và đã được toàn ngành công nhận ở Việt Nam và các nước khác.

Paper Vietnam 2019 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 năm 2019. Báo cáo năm 2019 tập trung vào 3 lĩnh vực chính: Sản phẩm, triển lãm sẽ trưng bày nhiều công nghệ, máy móc, hóa chất, nguyên liệu và rất nhiều sản phẩm khác nhau trong ngành giấy và bột giấy.

Triển lãm Quốc tế lần thứ 8 về Công nghiệp Giấy và Bột giấy liên tục nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Bộ Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VPPA), Hiệp hội Giấy và bột giấy Việt Nam (VPPA), Hiệp hội Công nghiệp Hoá học Trung Quốc (CPCIA), Hiệp hội Mía Đông Á (IARPMA)

Hạng mục triển lãm

Sản phẩm giấy
Nguyên liệu thô
Máy móc, thiết bị và phụ kiện
Xem toàn bộ nội dung

Thành phần tham quan

Chủ tịch/Giám đốc/Chủ đầu tư
Thương nhân
Các quan chức chính phủ
R&D
Nhà sản xuất & Nhà cung cấp
Nhà đầu tư và nhà quảng bá
Người tiêu dùng đại trà
Các đơn vị tư vấn, tiếp thị thị trường
Read the full profile