Email hosting

Sự kiện sắp tới

Triển lãm Việt Nam - Agro Vietnam

Agro Vietnam 2017-The 2nd International Exhibition and Conference on Agriculture Fertilizer, Chemical and Machinery in Vietnam

 

TRIN LÃM QUC T CHUYÊN NGÀNH PHÂN BÓN, HÓA CHT VÀ MÁY MÓC NÔNG NGHIP VIT NAM 2017

 

Thi gian: T 27/07 đến 28/07/2017

Đa đim: Trung tâm Hội nghị WHITE PALACE- 194, Hoàng Văn Thụ, phường 9, Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam

TRIN LÃM QUC T CHUYÊN NGÀNH PHÂN BÓN, HÓA CHT VÀ MÁY MÓC NÔNG NGHIP VIT NAM 2017 – AGRO VIETNAM 2017 là mt hot đng xúc tiến thương  mi quan trng trong khu vc Đông Nam Á đưc t chc 2 năm 1 ln. Trin lãm tp trung trưng bày các hóa cht, phân bón, thuc bo v thc vt; máy móc, thiết b trong Nông nghip các sn phm nông sn như ht ging, ngũ cc, rau c qu, cây trng, hoa

AGRO VIETNAM 2015 ngay t ln đu tiên t chc đã thu hút được gn 100 gian hàng ca các công ty đến t 8 quc gia. Trin lãm cũng đón 3.012 lưt khách khách tham quan chuyên ngành.

Đưc sự bảo trợ của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Vit Nam, Bộ Công Thương Việt Nam, cùng s h tr ca Hiệp Hội Phân Bón Việt Nam (FAV), Hiệp Hội Thuốc Bảo Vệ Thực vật Việt Nam (VIPA) , Hip Hi kinh doanh nông nghip Thái Lan,  trin lãm AGRO VIETNAM 2017 s đưc t chc vi quy mô ngày càng m rng c v cht lưng và s lưng – Vi s tham gia ca các công ty đến t nhiu quc gia và vùng lãnh th, kỳ vng đón tiếp hơn 3,500 lưt khách tham quan.

Ngoài ra, trong khuôn kh trin lãm s din ra các hot đng như hi tho chuyên đ do các chuyên gia và doanh nhân đến t các t chc, các Hip hi chuyên ngành trong khu vc; các chuyến tham quan thc tế và các bui gp mt kết ni doanh nghip.

Ban tổ chức tin tưng rằng AGRO VIETNAM 2017 s là cầu nối giúp các doanh nghiệp phân bón và thuốc bảo vệ thực vật  trong nưc và nưc ngoài gp g, trao đi, hc hi ln nhau, nhm thu hút đầu tư vào th trưng Việt Nam, đng thi to cơ hi cho các doanh nghip Vit Nam trong vic tìm kiếm đi tác, m rng th trưng ra các nưc trong khu vc và quc tế. Đây cũng là cợi tuyệt vời và cũng là chiếc chìa khóa vàng giúp các doanh nghiệp quốc tế có được những lợi thế nhất định khi tiến vào thị trường Việt Nam - mt thị trường đầy tiềm năng trong lĩnh vc nông nghiệp.

 

Liên h đ biết thêm chi tiết:

Rosie Tran/ Ms. Thy

Project Manager

MINH VI EXHIBITION & ADVERTISEMENT SERVICES CO., LTD (Veas Co.,Ltd.)

Suite 12A03, 12th Floor, Cong Hoa Plaza, 19 Cong Hoa St., Ward 12, Tan Binh Dist., HCMC, Vietnam

Tel: (+84) 8 3842 7755 | Fax: (+84) 8 3948 1188

Cell: (+84) 98 291 5060