• 14 - 16
  • 06/2023

Triển lãm quốc tế lần thứ 3 về Máy, Kỹ thuật, Hóa chất, Phân bón và Sản xuất Nông nghiệp tại Việt Nam

Agri Vietnam 2023

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Q. 7, Tp. HCM