• 11 - 13
  • 11/20

Triển lãm & Hội thảo quốc tế lần thứ 7 chuyên ngành công nghiệp Sơn phủ và Mực in tại Việt Nam

Coatings Expo Vietnam 2020

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)