• 26 - 28
  • 08/2021

Triển lãm & Hội thảo quốc tế lần thứ 7 chuyên ngành công nghiệp Sơn phủ và Mực in tại Việt Nam

Coatings Expo Vietnam 2021

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)