• 17-19
  • 03/2021

Triển lãm & hội nghị quốc tế lần thứ 4 về công nghệ sản xuất và chế biến Rau, Hoa, Quả tại Việt Nam

HortEx Vietnam 2021

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)