• 13 - 15
  • 03/2024

Triển lãm & hội nghị quốc tế lần thứ 5 về công nghệ sản xuất và chế biến Rau, Hoa, Quả tại Việt Nam

HortEx Vietnam 2024

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)