• 09 - 11
  • 12/2020

Triển lãm Quốc tế lần thứ 8 về Chăn nuôi, Thú y, Ngành sữa, Chế biến thịt và Nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam

ILDEX Vietnam 2020

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)