• 21 - 23
  • 07/2021

Triển lãm Quốc tế lần thứ 8 về Chăn nuôi, Thú y, Ngành sữa, Chế biến thịt và Nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam

ILDEX Vietnam 2021

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)