• 03 - 05
  • 08/2022

Triển lãm Quốc tế lần thứ 8 về Chăn nuôi, Thú y, Ngành sữa, Chế biến thịt và Nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam

ILDEX Vietnam 2022

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)