• 03-05
  • 12/2020

Triển lãm & Hội thảo quốc tế lần thứ 6 về Phòng thí nghiệm, Phân tích, Công nghệ sinh học và Công cụ & Khoa học tại Campuchia

Lab Cambodia 2020

DIECC (Kohpich), Phnom Penh, Campuchia