• 16 - 18
  • 06/2021

Triển Lãm Quốc Tế Về Ngành Đóng Gói, Bao Bì & In Ấn, Nhãn Tại Việt Nam

Packaging Print & Label Vietnam Expo 2021

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)