• 11 - 13
  • 11/20

Triển lãm & Hội thảo quốc tế lần thứ 9 chuyên ngành công nghiệp Giấy và Bột giấy tại Việt Nam

Paper Vietnam 2020

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)