• 26 - 28
  • 08/2021

Triển lãm & Hội thảo quốc tế lần thứ 9 chuyên ngành công nghiệp Giấy và Bột giấy tại Việt Nam

Paper Vietnam 2021

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)