• 14 - 16
  • 06/2023

Triển lãm & Hội thảo quốc tế lần thứ 9 chuyên ngành công nghiệp Giấy và Bột giấy tại Việt Nam

Paper Vietnam 2023

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)