• 2022

Triển lãm & Hội nghị quốc tế về Công nghiệp Dược phẩm và Y tế lần thứ 6 tại Campuchia

Phar-med Cambodia 2022

DIECC (Kohpich), Phnom Penh, Campuchia