• 03 - 05
  • 08/2022

Triển lãm & Hội thảo quốc tế về Máy móc, Thiết bị, Công nghệ và Vật liệu ngành Nhựa tại Việt Nam

Plastech Vietnam 2022

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)