• 26 - 28
  • 08/2021

Triển lãm & Hội thảo quốc tế lần thứ 8 chuyên ngành Công nghiệp Cao su và Sản xuất Săm lốp xe tại Việt Nam

Rubber & Tyre Vietnam 2021

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)