• 14 - 16
  • 06/2023

Triển lãm & Hội thảo quốc tế lần thứ 8 chuyên ngành Công nghiệp Cao su và Sản xuất Săm lốp xe tại Việt Nam

Rubber & Tyre Vietnam 2023

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)