• 03 - 05
  • 08/2022

Triển lãm & Hội thảo quốc tế lần thứ 8 chuyên ngành Công nghiệp Cao su và Sản xuất Săm lốp xe tại Việt Nam

Rubber & Tyre Vietnam 2022

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)