Triển lãm & hội nghị quốc tế lần thứ 4 về công nghệ sản xuất và chế biến Rau, Hoa, Quả tại Việt Nam

Triển lãm trực tuyến HortEx Vietnam 2021