Lý do tham quan

  • Để trao đổi thương mại thông qua gặp gỡ trực tiếp
  • Để tìm kiếm các nhà phân phối, nhà bán lẻ, nhà cung cấp mới
  • Để thâm nhập vào các thị trường mới
  • Để trải nghiệm thị trường mới và đánh giá tiềm năng thị trường
  • Để giới thiệu các sản phẩm mới
  • Để gặp gỡ khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng, tìm hiểu góc nhìn khác về cách thu hút khách hàng và tiếp cận khách hàng lớn
  • Để thu thập thông tin và phân tích các đối thủ cạnh tranh hiện tại, tìm hiểu thông tin có giá trị về chiến lược tiếp thị và trình bày sản phẩm của họ
  • Để cập nhật về các xu hướng mới: triển lãm đóng vai trò là nền tảng toàn diện quy tụ các công nghệ tiên tiến trong nhiều lĩnh vực. Đây là cách hiệu quả để hiểu rõ về xu hướng kinh doanh hiện đại