Liên hệ

Contact Us

Việt Nam – Trụ sở chính: 50 Văn Chung, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 28 3848 8561
Fax: (+84) 28 3848 8564
E-mail: info@veas.com.vn

Myanmar – Văn phòng chi nhánh: Số 125, tầng 1, 19 đường upper block, Lathar Township, Yangon, Myanmar
Tel: (+95) 9-420025684
E-mail: info@veas.com.vn

Campuchia – Văn phòng chi nhánh: Tầng 2, phòng 2F3, số.B87,89,91 đường 199, Sangkat Thonub Tek, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh, Campuchia
Tel: (+855) 9 3535778
E-mail: info@veas.com.vn