Events

Events

Our Projects

Triển lãm & Hội thảo quốc tế lần thứ 6 về Phòng thí nghiệm, Phân tích, Công nghệ sinh học và Công cụ & Khoa học tại Campuchia

  • 02 - 04
  • 11/2022
  • 9:00 AM

Lab Cambodia 2022

Lab Cambodia 2022 – Triển lãm & Hội thảo quốc tế lần thứ 6 về Phòng thí nghiệm, Phân tích, Công nghệ [...]