Events

Events

Our Projects

Triển lãm Quốc tế lần thứ 5 về Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và Hóa chất Nông nghiệp Việt Nam 2024

  • 16 -17
  • 04/2024
  • 9:00 AM
  • Trung tâm hội nghị White Place

AgroChemEx Vietnam 2024

Triển lãm Quốc tế lần thứ 5 về Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và Hóa chất Nông nghiệp Việt [...]


Triển lãm & Hội thảo quốc tế lần thứ 11 chuyên ngành công nghiệp Giấy và Bột giấy tại Việt Nam

  • 12 - 14
  • 06/2024
  • 9:00 AM

Paper Vietnam 2024

Đóng vai trò là một trong những sự kiện chuyên ngành quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển ngành công [...]


Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về Máy, Kỹ thuật, Hóa chất, Phân bón và Sản xuất Nông nghiệp tại Việt Nam

  • 12 - 14
  • 06/2024
  • 9:00 AM

Agri Vietnam 2024

Agri Vietnam 2024 – Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về Máy, Kỹ thuật, Hóa chất, Phân bón và Sản [...]