Events

Events

Our Projects

Triển lãm & Hội thảo quốc tế lần thứ 6 về Phòng thí nghiệm, Phân tích, Công nghệ sinh học và Công cụ & Khoa học tại Campuchia

  • 20 - 22
  • 09/2023
  • 9:00 AM

Lab Cambodia 2023

Lab Cambodia 2023 – Triển lãm & Hội thảo quốc tế lần thứ 6 về Phòng thí nghiệm, Phân tích, Công nghệ [...]