• 03 - 05
  • 08/2022

Triển lãm & Hội thảo quốc tế lần thứ 7 chuyên ngành công nghiệp Sơn phủ và Mực in tại Việt Nam

Coatings Expo Vietnam 2022

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)