• 14 - 16
  • 06/2023

Triển lãm & Hội thảo quốc tế lần thứ 7 chuyên ngành công nghiệp Sơn phủ và Mực in tại Việt Nam

Coatings Expo Vietnam 2023

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)