• 12 - 14
  • 06/2024

Triển lãm & Hội thảo quốc tế lần thứ 9 chuyên ngành công nghiệp Sơn phủ và Mực in tại Việt Nam

Coatings Expo Vietnam 2024

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)