• 26 - 28
  • 08/2021

Triển lãm quốc tế lần thứ 3 về Máy, Kỹ thuật, Hóa chất, Phân bón và Sản xuất Nông nghiệp tại Việt Nam

Agri Vietnam 2021

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Q. 7, Tp. HCM