• 12 - 14
  • 06/2024

Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về Máy, Kỹ thuật, Hóa chất, Phân bón và Sản xuất Nông nghiệp tại Việt Nam

Agri Vietnam 2024

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Q. 7, Tp. HCM