• 12 - 14
  • 06/2024

Triển lãm & Hội thảo quốc tế lần thứ 11 chuyên ngành công nghiệp Giấy và Bột giấy tại Việt Nam

Paper Vietnam 2024

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)