• 12 - 14
  • 06/2024

Triển lãm & Hội thảo quốc tế về Máy móc, Thiết bị, Công nghệ và Vật liệu ngành Nhựa lần thứ 5 tại Việt Nam

Plastech Expo Vietnam 2024

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)